Với mục tiêu giúp chủ doanh nghiệp, trưởng phòng kinh doanh hay nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh và bộ máy kế toán hoạt động ra sao từ đó có thể sớm phát hiện hoặc tránh được những rắc rối liên quan hay bị cơ quan thuế phạt.

Kế toán Hà Nội xin đưa ra khóa học kế toán dành cho giám đốc và nhà quản lý giúp chủ doanh nghiệp có thể đưa ra phương án tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học kế toán dành cho giám đốc và nhà quản lý:

•           Giúp học viên làm quen những khái niệm, thuật ngữ và một số nguyên tắc cơ bản trong kế toán.

•           Giúp học viên hiểu về bộ máy kế toán của 1 doanh nghiệp, cách kiểm tra giám sát và quản lý nhân viên kế toán.

•           Giúp học viên hiểu các chính sách Thuế hiện hành, cách kê khai báo cáo sao cho đúng với cơ quan Thuế.

•           Kỹ năng quản lý doanh thu, chi phí tại 1 doanh nghiệp.

•           Kỹ năng đọc, hiểu, kiểm tra báo cáo tài chính.

•