Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số: 01GTKT3

TÊN CỤC THUẾ:................

                                         Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                                 HÓA ĐƠN                                                 

                                                     GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                    Ký hiệu: 01AA/11P

                                                              Liên 1: Lưu                                            Số:         0000001

                                                            Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................Số tài khoản....................................

Điện thoại:.......................................................................................................................

Họ tên người mua hàng...................................................................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ................................................................. ... Số tài khoản....................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                ..............................

Thuế suất GTGT:   ...........   %  , Tiền thuế GTGT:                                         …………………..

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                           …………………..

Số tiền viết bằng chữ: .........................................................................................................................

 

 

                                             

 

Người mua hàng

 

Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                      

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:.....

Xem thêm:>> Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội chuyên cung cấp các gói dịch vụ kế toán kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín chuyên nghiệp vơi chi phí thấp nhất.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline: 0974.975.029 (Mr Quân)  hỗ trợ tư vấn để được giải đáp thêm


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn