Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn các viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai tên công ty, mst

Khi lập hóa đơn kế toán viết sai một số chỉ tiêu không liên quan tới doanh thu và tiền thuế GTGT như sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế hay ngày tháng, tên hàng… khi hoá đơn đó đã được kê khai thuế GTGT thì người bán không cần làm biên bản thu hỗ và xuất lại hóa đơn mới như trước nữa.

Người bán và người mua cần lập biên bản điều chỉnh. Theo công văn 4099/CT – TTHT ngày 02/06/2014 người bán cần phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

Lưu ý: Nếu như hoá đơn viết sai tên công ty, mã số thuế, địa chỉ...nhưng chưa kê khai thuế thì kế toán vẫn làm biên bản thu hồi và xuất lại hoá đơn mới đúng thay thế.

Dưới đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn viết hoá đơn điều chỉnh khi viết sai mã số thuế:

Ví dụ: ngày 3/2/2014, Công ty kế toán Hà Nội viết hoá đơn cho Công ty TNHH An Bảo, đã kê khai thuế vào kỳ tháng 2, nhưng đến ngày 10/6 công ty An Bảo phát hiện Công ty kế toán Hà Nội đã viết sai MST. Trường hợp này Công ty kế toán Hà Nội tiến hành lập hoá đơn điều chỉnh thông tin như sau:

 

              Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                Ký hiệu: TU/14P

                                                                              Liên 3: Nội bộ                                Số:         0090867
                                                                    Ngày 10 tháng 06 năm 2014                              
                                                         

Đơn vị bán hàng:….Công ty kế toán Hà Nội……
Mã số thuế: ….0106208721….
Địa chỉ: …..322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội……

Điện thoại:.................................................Số tài khoản...................................

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Anh Quân
Tên đơn vị: ….Công ty TNHH An Bảo……
Mã số thuế: …..0106432579…..
Địa chỉ:….. Số 253, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN ……

Hình thức thanh toán:........CK.........Số tài khoản………………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh mã số thuế đã ghi là "0106243579" tại hoá đơn số 0090801 ký hiệu TU/14P ngày 03/02/2014 thành "0106432579"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng  tiền  hàng:                                                                                                                  
Thuế suất GTGT:               Tiền thuế GTGT:                                                                              
 

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                    
Số tiền viết bằng chữ:

               Người mua hàng                                                                  Người bán hàng
              (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
               Nguyễn Anh Quân                                                                   Nguyễn Thị Mai
 
 

Xem thêm: Cách xử lý khi bị cưỡng chế hóa đơn do nợ thuế


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn