Kế toán viên còn ít kinh nghiệm thường gặp khó khăn trong việc viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm. Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm được dùng khi kế toán viết sai hóa đơn làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp hay tiền thuế được khấu trừ, mà hai bên đã kê khai thuế.

Một số sai sót có thể  xảy ra như: sai số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng.

Tại điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC có hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: "Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… " Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Sau đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin đưa ra một sai sót cụ thể để chúng ta sẽ tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh:

Ví Dụ: Công ty TNHH Anh Hoàng mua 12 máy tính DELL của công ty TNHH Sơn Anh, đơn giá: 22.000.000đ/chiếc ( chưa thuế), theo HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/10/2013. Công ty TNHH Bảo An đã thanh toán, lấy hóa đơn và nhận đủ hàng và đã kê khai thuế ( tháng) vào ngày 20/11/2013.  Đến ngày 22/11/2012 công ty TNHH Bảo An phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế vào ngày 20/11/2013. Giá ghi trong hợp đồng chỉ 20.000.000 ( chưa thuế).

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý và lập lại hóa đơn điều chỉnh sai sót trong trường hợp này:

- Vậy là kế toán bên công ty TNHH Sơn Anh đã ghi sai đơn giá, tăng 2.000.000 ( chưa thuế) / chiếc.

- Vậy là chúng ta phải đi làm điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính DELL.

Trình tự thực hiện như sau:

- Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên công ty TNHH Sơn Anh và Công ty TNHH Anh Hoàng phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

- Và lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                  Ký hiệu: AA/13P

                              Liên 1: Lưu                                     Số:    0001235     

                                                           Ngày 22 tháng 11 năm 2012

Đơn vị bán hàng:  Công ty TNHH Sơn Anh
Mã số thuế: 0009836571
Địa chỉ: 375 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: ................................................. Số tài khoản ....................................

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Quang Toàn
Tên đơn vị: Công ty TNHH Anh Hoàng
Mã số thuế:0037291269
Địa chỉ: 45 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Hình thức thanh toán:...... CK ............... Số tài khoản………………………

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơnvị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy tính DELL của HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/10/2013

Chiếc

12

2.000.000

24.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                                                  24.000.000

Thuế suất GTGT:   10 %                       ,                    Tiền thuế GTGT:                       2.400.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   26.400.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Minh 
 Nguyễn Quang Toàn

 

 Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Mai
Nguyễn thị Mai

 

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
ANH
Trần Anh Hoàng

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh:

- Bên bán - bên lập hóa đơn điều chỉnh là Công ty TNHH Sơn Anh kê vào bảng kê bán ra của kỳ kê khai thuế cho tháng 11 ( tức là ngày 20/12 vì Công ty TNHH Sơn Anh Kê khai theo tháng).

- Tương tự bên mua - Công ty TNHH Anh Hoàng kê vào bảng kê mua vào.

Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh giảm khi kê khai thuế các bạn để giá trị của tiền hàng và tiền thuế trong ngoặc (...). ví dụ trên là (2.400.000).

Mời các bạn xem thêm:>> Cách xử lý khi viết sau hóa đơn giá trị gia tăng


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn