Phương pháp tính giá thành giản đơn hay còn gọi là trực tiếp.Phương pháp này áp dụng ở trong doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm giản đơn khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào tới khi sản phẩm hoàn thành, số lượng mặt hàng ít, khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo như công nghiệp khai thác, sản xuất điện, nước.

hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp giản đơn

Công thức tính như sau

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất kinh doanh  dở dang đầu kỳ + Chi phí sảnxuất -Chi phí sản xuất kinh doanh  dở dang cuối kỳ

                                               Tổng giá thành

Giá thành đơn vị = --------------------------------------------

                                   Số lượng thành phẩm hoàn thành

Sau đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin được ra 1 vị dụ cụ thể như sau

Công ty TNHH Toán Phát tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau:

(Đvị tính: đồng)

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000.000

2. Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500.000

3. Chi phí SX chung: 1.200.000

4. SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết:

- Chi phí NVL trực tiếp:  SP A: 3.200.000;  SP B: 1.800.000

- Chi phí SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp

- Chi phí nhân công trực tiếp: SP A: 900.000; SP B: 600.000

- Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ:  SP A: 400.000;  SP B: 600.000

- Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ: SP A: 768.000;  SP B: 232.000

Bài giải

- Phân bổ chi phí sản xuất chung:

Cho SP A: (1.200.000 / 5.000.000) x  3.200.000 = 768.000đ

Cho SP B: 1.200.000 – 768.000 = 432.000đ

- Tính giá thành:

+ Sản phẩm  A:

 Tổng giá thành:  400.000 + ( 3.200.000 + 900.000 + 768.000 ) – 768.000 =  4.500.000đ

                                       4.500.000

 Giá thành đơn vị:       ---------------     =  5.000đ

                                             900

+ Sản phẩm B:      

 Tổng giá thành:  200.000 + ( 1.800.000 + 600.000 + 432.000 ) – 232.000  =  2.800.000đ

                                            2.800.000

- Giá thành đơn vị:    -----------------------   =  7.000đ

                                                 400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn