Trong bài viết này Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý – Mẫu 02/KK – TNCN.

Để có thể làm tờ khai thuế TNCN theo quý – Mẫu 02/KK – TNCN các bạn cần cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai: Nếu chưa có bạn có thể tải phần mềm về: tại đây

Sau khi tải về cài đặt phần mềm hỗ trợ các bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai và chọn tới mục Thuế thu nhập cá nhân. Sau khi các bạn chọn vào mục Thuế thu nhập cá nhân thì bạn chọn mẫu 02/KK – TNCN tương ứng với kỳ kê khai thuế TNCN của doanh nghiệp mình trong trường hợp này ta chọn vào mẫu 02/KK – TNCN theo quý.

Sau đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm tờ khai 02/KK-TNCN:

Từ chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế đến chỉ tiêu [20] Hợp đồng đại lý thuế

Chỉ tiêu [21]  Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Là tổng số cá nhân (người) đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ = [22]+[23].

Chỉ tiêu [22] Là số cá nhân (người) cư trú đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Chỉ tiêu [23]  Là số cá nhân (người) không cư trú đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Chỉ tiêu [24] Tổng TNCT trả cho cá nhân: là các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các kho ản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả thu nhập đã trả cho cá nhân lao động trong kỳ = [25]+[26]+[27].

Chỉ tiêu [25] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao đông từ 3 tháng trở lên.

Chỉ tiêu [26] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Chỉ tiêu [27] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân không cư trú.

Chỉ tiêu [28] Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế: là tổng số thu nhập chi trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập trong kỳ = [29]+[30]+[31].

Chỉ tiêu [29] Là tổng các khoản thu nhập trong kỳ đã trả cho các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đến mức phải khấu trừ thuế.

Chỉ tiêu [30] Là tổng số thu nhập trong kỳ đã trả cho cá nhân cư trú thuê ngoài không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức khấu trừ (từ 500.000VNĐ/lần trở lên).

Chỉ tiêu [31] Là tổng các khoản thu nhập trong kỳ đã trả cho các cá nhân không cư trú phải khấu trừ thuế.

Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của cá nhân trong kỳ = [33]+[34]+[35].

Chỉ tiêu [33] Là tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần trong kỳ của các cá nhân có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Chỉ tiêu [34] Là số thuế thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân thuê ngoài trong kỳ = [30] x 10%.

Chỉ tiêu [35] Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân khấu trừ 20% từ thu nhập từ tiền công, tiền lương đã trả cho cá nhân không cư trú = [31] x 20%.

Xem thêm:>> Hướng dẫn cách kê khai bổ sung - điều chỉnh thuế GTGT

Cong ty dich vu ke toan Ha Noi chuyen cung cap:

Dich vu ke toan thue tai tu liem

Dich vu lam bao cao tai chinh tai tu liem

Dich vu thay doi dang ky kinh doanh tai tu liem

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn