Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư có nhiều nội dung mới thiết thực cho doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế và thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC.

Thông tư gồm 7 chương và 24 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi.

Các điềm chính của Thông tư 78/2014/TT-BTC

Điều 3: Phương pháp tính thuế

Điều 4 : Xác định thu nhập tính thuế

Điều 5: Doanh thu

Điều 6: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Điều 7: Thu nhập khác

Điều 8: Thu nhập được miễn thuế

Điều 9: Xác định lỗ và chuyển lỗ

Điều 10: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Điều 11: Thuế suất, thuế Thu nhập doanh nghiệp

Điều 13: Xác định số thuế phải nộp

Điều 14: Xác định từ chuyển nhượng vốn

Điều 15: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Điều 16: Đối tượng chịu thuế

Điều 17: Căn cứ tính thuế

Điều 18: Diều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Điều 19: Thuế suất ưu đãi

Điều 20: Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Điều 21: Các trường hợp giảm thuế khác

Điều 22: Thủ tục ưu đãi thuế TNDN

Các bạn có thể xem thông tin chi tiết và tải toàn bộ nội dung thông tư về: tại đây

Xem thêm:>> Một số thay đổi quan trọng về chính sách thuế từ 01/07/2016

Cong ty dich vu ke toan Ha Noi chuyen cung cap:

Dich vu ke toan thue tai hoan kiem

Dich vu lam bao cao tai chinh tai hoan kiem

Dich vu thay doi dang ky kinh doanh tai hoan kiem

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn