Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT trên phần mềm hỗ trợ kế khai.

(Theo khoản 2 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC)

-Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế.

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT chi tiết như sau:

1. Khi doanh nghiệp bạn sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT:

- Là khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 0% 5% 10%:

- Thì toàn bộ hóa đơn đầu vào hợp pháp, hợp lệ, hợp lý mà phục vụ cho SXKD các bạn kê khai hết vào HÀNG SỐ 1: “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ”

- Những hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì kê vào HÀNG SỐ 2: “Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ”

Xem thêm:>> Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2014

2. Khi doanh nghiệp bạn sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:

- Là khi bán hàng mà xuất hóa đơn GTGT phần thuế suất gạch bỏ:

- Thì toàn bộ hóa đơn mua vào các bạn kê vào HÀNG SỐ 2: “Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ”:

3. Khi doanh nghiệp bạn sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vừa chịu thuế GTGT vừa không chịu thuế GTGT:

- Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT --> kê vào HÀNG SỐ 1.

- Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT --> Kê vào HÀNG SỐ 2.

 - Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cả 02 hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế -->  kê vào HÀNG SỐ 3: “Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”, kèm theo PL 01-4A/GTGT để phân bổ.

Lưu ý:

- DN phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; nếu không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

- Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.

- Hàng 4 và hàng 5 các bạn muốn biết chi tiết có thể bấm chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1”

Để các bạn hình dung rõ ràng hơn, chúng tôi xin lấy 1 ví dụ như sau:

VD: Công ty kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực tế và dịch vụ kế toán (trong đó đào tạo không chịu thuế, dịch vụ kế toán chịu thuế).

- Những hóa đơn đầu vào mà chỉ phục vụ cho việc đào tạo -> kê vào HÀNG SỐ 2.

- Những hóa đơn đầu vào mà chỉ phục vụ cho việc dịch vụ kế toán -> Kê vào HÀNG SỐ 1

- Những hóa đơn đầu vào mà vừa phục vụ cho việc đào tạo vừa phục cho việc làm dịch vụ kế toán -> Kê hàng HÀNG SỐ 3.

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội - Xin chúc các bạn làm tốt 

Xem thêm:>> Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng

 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn