Thông tư mới nhất TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014cập nhật cần lưu ý về hoá đơn xuất khẩu như sau:

- Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu

- Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014)

- Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng.

Đối với trường hợp doanh nghiệp vẫn được sử dụng hoá đơn xuất khẩu, các bạn thực hiện viết hoá đơn theo hướng dẫn dưới đây:

1. Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu.

- Viết hóa đơn hàng hóa xuất khẩu: Khi thực hiện lập hoá đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; ký hiệu mẫu số hoá đơn; ký hiệu hoá đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu.

( Theo điều 4 TT 64/2013/TT-BTC )

- Giá bán của hàng xuất khẩu là giá chưa bao gồm thuế GTGT.

- Thuế GTGT hàng xuất khẩu hầu hết áp dụng mức thuế suất  0% (nhà nước không đánh thuế hàng xuất khẩu nhằm khuyến khích xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sang nước ngoài).

(Theo điều 9 TT 06/2012/TT-BTC)

Cụ thể dưới đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn hàng xuất khẩu:

Ví dụ:  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Bình xuất bán theo hợp đồng kinh tế số 02/HĐKT ngày 05/01/2014 cho công ty Fumio Otsubo 100 chiếc Tivi LED 40 inch Toshiba 40PX200V, đơn giá 10.870.000đ/chiếc.

 

                                      HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU                                     

                                                                                                     Mẫu số: 06HDXK2/001

                                                 Liên 3: Lưu                      Ký hiệu: AA/14P

                                                                                                            Số:        0000001

     Ngày..05..tháng..01..năm..2014..

Tên đơn vị xuất khẩu:……Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Bình.....................
Địa chỉ:…….Số 9 Ngõ 290 Đường Lê Trọng Tấn Thanh Xuân Hà Nội ...........
Số tài khoản.......10000022973..........
Điện thoại:..................................    Mã số thuế ...........0106208573..................

Tên đơn vị nhập khẩu.......Công ty Fumio Otsubo..............
Địa chỉ.......Korea........ Số tài khoản...........................................
Điện thoại:..........................................................................................................................
Số hợp đồng: :........ 02/HĐKT........  Ngày hợp đồng:… 05/01/2014…   
Hình thức thanh toán:...........TTR...................................................................
Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………...
Địa điểm nhận hàng: ……………………………………………………………………..
Số vận đơn: ………………………………………………………………………………
Số container:……………………………..Tên đơn vị vận chuyển: ……………………..
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Tivi LED 40 inch Toshiba 40PX200V 

Chiếc

100

10.870.000

1.087.000.000

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:...........1.087.000.000 đồng...................                                                                                                                                   
Số tiền viết bằng chữ:....Một tỉ không trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn./.......

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn