Mức lương tối thiểu từng vùng sẽ tăng trong năm 2014 ngày 24 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ – CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, trang trại, hộ gia đình, các nhân cơ quan, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức cơ quan thuê mướn.

Qua đó theo Nghị định 182/2013/NĐ – CP  mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 được chia theo 4 phần như sau:

 

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2014

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện nay

I

2.700.000  đồng/tháng

2.350.000 đồng/tháng

II

2.400.000  đồng/tháng

2.100.000 đồng/tháng

III

2.100.000  đồng/tháng

1.800.000 đồng/tháng

IV

1.900.000  đồng/tháng

1.650.000 đồng/tháng

Các đôi tượng đước áp dụng bao gồm:

- Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

-Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Theo đó mức lương tối thiểu trả cho người lao động đã qua học nghề ít nhất phải cao hơn 7% mức lương vùng tối thiểu

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2014.
Xem thêm:>> Những chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ 01/08/2016

Cong ty dich vu ke toan Ha Noi chuyen cung cap:

Dich vu ke toan thue tai thanh xuan

Dich vu lam bao cao tai chinh tai thanh xuan

Dich vu thay doi noi dung dang ky kinh doanh tai thanh xuan

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn