Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xây dựng, lắp đặt áp dụng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014).

Những Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì mới được sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Sau đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xây dựng lắp đặt.

 Còn các trường hợp khác các bạn có thể xem thêm: Nguyên tắc lập chung khi hóa đơn giá trị gia tăng

Hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ:

Dòng “Ngày tháng năm”: Là ngày bán hàng, ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, ngày bàn giao, nghiệm thu công trình (Không phân biệt đã thu tiền hay chưa)

  •  Nếu là bán hàng hóa: Là ngày chuyển giao quyền hoặc sử dụng hàng hóa. (Không phân biệt đã thu tiền hay chưa t