Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK

 Cách ghi tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 156/2013/TT-BCT mới nhất của Bộ tài chính.

Trước tiên bạn cần tải phần mềm hỗ trợ kê khai các bạn có thể tại về tại: Phần mềm HTKK thuế mới nhất

Sau khi cài đặt xong các bạn đăng nhập vào phần mềm:

Đầu tiên: Mã số thuế: Điền MST của DN mình chọn Đồng ý.

- Bạn bấm vào phần “Hệ thống”: Điền các thông tin về DN của mình > “Ghi”

- Chọn “Thuế giá trị gia tăng” -> “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)” -> Chọn kỳ theo quý hoặc theo tháng -> Chọn các phụ lục -> Đồng ý, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Cách ghi tờ khai thuế GTGT khấu trừ ghi chi tiết:

Các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [37], [38], [39], [40b], [42] nhập dạng số.

Chi tiết chỉ tiêu ứng dụng tự tính:

Chỉ tiêu [21]: Nếu bạn lựa chọn “Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ” thì ứng dụng sẽ khóa không cho kê khai các chỉ tiêu từv[23] đến [35]. Nếu các chỉ tiêu này đã kê khai thì ứng dụng đưa ra thông báo:

 “Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong kỳ sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?”

 Nếu bạn chọn “Có” thì ứng dụng thực hiện khóa các chỉ tiêu này và  đặt lại giá trị bằng 0, nếu bạn chọn “Không” thì ứng dụng sẽ quay lại màn hình kê khai và cho phép bạn kê khai tiếp các chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu số[22]: Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]  được lấy từ chỉ tiêu [43] của kỳ trước chuyển sang, có thể sửa, nếu sửa khác với chỉ tiêu [43] của kỳ trước thì có cảnh báo và vẫn cho phép in tờ khai. Nếu không có tờ khai kỳ trước thì ứng dụng để giá trị mặc định bằng 0 và cho phép bạn nhập giá trị.

 

Chỉ tiêu [23]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT thì chỉ tiêu [23] = Tổng cột (8) của dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên bảng kê 01-2/GTGT

Chỉ tiêu [24]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT thì chỉ tiêu [24] = Tổng cột (10) của dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên bảng kê 01-2/GTGT

Chỉ tiêu [25]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT và 01_4A/GTGT Thì chỉ tiêu này sẽ được tính bằng tổng của cột (10) dòng 1 (Thuế GTGT của Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT  đủ  điều kiện khấu trừ thuế) trên bảng kê 01- 2/GTGT + Dòng 5 phần B trên bảng kê 01-4A/GTGT + Dòng 7 phần B trên bảng kê 01-4B/GTGT, có thể sửa. Nếu trong trường hợp không có phụ lục thì chỉ tiêu [25] NNT tự nhập.

Chỉtiêu [26]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 1 (Tổng hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

Chỉ tiêu [27] = [29] + [30] + [32]

Chỉtiêu [28] = [31] + [33]

Chỉ tiêu [29]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 2 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

Chỉ tiêu [30]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 3 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

 

Chỉ tiêu [31]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ Tổng cột (9) dòng 3 trên bảng kê 01_1/GTGT, có thể sửa nhưng không được vượt quá ngưỡng Min (0,01% và 100 000)

 

Chỉ tiêu [32]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 4 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

 

Chỉ tiêu [33]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ Tổng cột (9) dòng 4 trên bảng kê 01_1/GTGT, có thể sửa nhưng không được vượt quá ngưỡng Min(0,01% và 100 000 )

Chỉ tiêu [34] : [34] = [26] + [27] và không được sửa

Chỉ tiêu [35] = [35] = [28] và không được sửa

Chỉ tiêu [36] : Được tính theo công thức [36] = [35] - [25] và không được sửa

Chỉ tiêu [39]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_5/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ dòng Tổng cộng số tiền thuế  đã nộp trên bảng kê 01-5/GTGT

 

Chỉ tiêu [40a]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0 thì [40a] = 0

 

Chỉ tiêu [40b]: NNT tự nhập bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai 02/GTGT, kiểm tra [40b] <= [40a]

Chỉ tiêu [40]: Được tính theo công thức [40] = [40a] – [40b]

Chỉ tiêu [41]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] < 0 thì [41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [41] = 0

Chỉ tiêu [43]:  Được tính theo công thức [43] = [41] –[42], Không  được sửa chỉ tiêu này. Chỉ tiêu này sẽ được chuyển lên chỉ tiêu [11] của kỳ tính thuế tiếp theo liền kề

+ Đối với kỳ kê khai tháng 4, 5, 6 /2014 nếu NNT thuộc đối tượng được gia hạn thì check vào ô “Gia hạn” và lựa chọn lý do  được gia hạn trong combobox “Lý do gia hạn”.

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội chúc bạn làm tốt

 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn