Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới quý doanh nghiệp quy định mức phạt đối với hóa đơn chứng từ mới nhất hiện nay

Ngày 17 – 01 – 2014 Bộ tài chính đã ban hanh Thông tư số 10/2014 quy định mức phạt đối với các hình vi vi phạm hóa đơn cụ thể như sau:

Trường hợp vi phạm quy định về tự in và khởi tạo hóa đơn:

 • Phạt từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với hành vi:
 • Hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử thiếu một trong những nội dung quy định là ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn
 •  Phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Tự in há đơn hoặc khỏa tạo khóa đơn điện tử khi không đủ điều kiện quy định
 • + Cung cấp phần mềm tự in hoá đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi:
 •  + Tự in hoá đơn giả và hành vi khởi tạo hoá đơn điện tử giả.

Trường hợp vi phạm quy định về đặt in hóa đơn:

 •  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:
 • +  Đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản
 • . Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi:
 • +  Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định
 • + Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.
 • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Mất, cháy, hỏng, hoá đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi:
 • +  Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

Trường hợp vi phạm quy đinh mua hóa đơn:

 • Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi:
 •  + Mua hóa đơn hết hạn sử dụng
 • Phạt từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Mất cháy hỏng hóa đơn đã mua chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10
 • Phạt từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Bán cho hóa đơn đã mua nhưng chưa lập

Trường hợp vi phạm về phát hành hóa đơn:

 • Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Lập thông báo phát hành không đầy đủ theo quy định, không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định
 • Phạt 6.000.000 – 18.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Không lập thông phát hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng

Trường hợp vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế:

 • Phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế
 • Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn
 • Phạt từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với hành vi:
 • + Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế(sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn)

Xem thêm: >> Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai, mất, hủy và các biên bản cần thiết

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội chuyên cung cấp:

Dịch vụ kế toán thuế tại hải phòng

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại hải phòng

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty tại hải phòng

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quân)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn