Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2014 mới nhất.

Nghị định 129/2013/NĐ – CP ban hành ngày 16 – 10 – 2013 có quy định mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính.Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 &n