Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2014 mới nhất.

Nghị định 129/2013/NĐ – CP ban hành ngày 16 – 10 – 2013 có quy định mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính.Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 – 12 – 2013.

1. Thời hạn nộp BCTC:

+  Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định (từ ngày 01/01 đến ngày 30/03 năm tài chính tiếp theo).

Tùy vào từng năm sẽ có công văn gia hạn thời hạn nộp BCTC: Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày đối với việc nộp báo cáo tài chính theo tháng, báo cáo tài chính theo quý, báo cáo tài chính theo năm.

2. Mức xử phạt nộp chậm BCTC: Tại điều 7 NĐ 129/2013 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Thời hạn và mức xử phạt nộp chậm báo cáo tài chính

Thời hạn nộp chậm

Số tiền phạt nộp chậm

 1. Từ 01 ngày đến 05 ngày

 Phạt cảnh cáo đối với hành vi này.

 2. Từ 01 ngày đến 10 ngày

 Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

 3. Từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

 Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

 4. Từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

 Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 5. Từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

 Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

 6. Từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Xem thêm: >> Quy định mức phạt đối với hóa đơn chứng từ mới nhất

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội chuyên cung cấp:

Dịch vụ kế toán thuế tại bắc ninh

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại bắc ninh

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty tại bắc ninh

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quân)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn