Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn kế toán biện pháp kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng.

   1. Những trường hợp cần kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, Doanh nghiệp phát hiện hồ sơ đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn, làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì đựơc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Các loại thường gặp như:

 • Kê thiếu, thừa hóa đơn đầu ra (hóa đơn đầu ra tháng nào phải kê tháng đó )
 • Hóa đơn đầu vào khai 2 lần 1 hóa đơn hay quên chuyển số dư được khấu trừ kỳ trước sang kỳ sau....( đối với hóa đơn đầu vào được thời hạn 6 tháng )
 • Sai thuế suất

2. Nguyên tắc khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

 • Trường hợp khai bổ sung làm tăng hay giảm số thuế phải nộp thì Doanh nghiệp không điều chỉnh số thuế chênh lệnh vào tờ khai tháng hiện tại (là tờ khai tháng phát hiện sai sót)
 • Trường hợp khai bổ sung làm tăng hay giảm số thuế được khấu trừ thì Doanh nghiệp  điều chỉnh số thuế chênh lệnh vào tờ khai tháng hiện tại ( là tờ khai tháng phát hiện sai sót)
 • Chỉ khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong trường hợp sai sót làm tăng, giảm số thuế phải nộp hay được khấu trừ. Trường hợp sai sót mà không làm tăng giảm số thuế mà chỉ sai sót về doanh thu, MST, tên người mua, bán vv...) thì người nộp thuế chỉ làm văn bản giải trình đính kèm tờ khai làm lại  nộp cơ quan thuế.
 • Khi lập hồ sơ khai bổ sung thì Doanh nghiệp điều chỉnh trực tiếp các chỉ tiêu sai trên tờ khai 01/GTGT chứ không sửa ở bảng kê bán ra, mua vào.(mở lại tờ khai đã kê khai nộp cho cơ quan thuế và chọn trạng thái tờ khai là khai bổ sung để điều chỉnh trên tờ khai)

3. Thời hạn lập hồ sơ khai bổ sung:

 • Được phép lập hồ sơ khai bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào phát hiện sai sót.
 • Trường hợp khai bổ sung có liên quan đến điều chỉnh tăng giảm số thuế được khấu trừ của tháng lập hồ sơ thì có thể nộp hồ sơ khai bổ sung cùng với hồ sơ khai của tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại).

Chú ý: phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của Doanh nghiệp.

4. Cách lập hồ sơ khai thuế bổ sung:

 • Tờ khai 01/GTGT đã điều chỉnh và Giải trình khai bổ sung điều chỉnh (KHBS).
 • Cách xác định ngày chậm nộp:
 • - Tính từ ngày 21 của kỳ tính thuế phải điều chỉnh sai sót.
 • -  Nếu trường hợp DN đã hoàn thuế nhưng phát hiện sai sót điều chỉnh thì tính từ ngày cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế.

Công thức tính phạt chậm nộp

( theo Điều 106 Luật quản lý thuế, điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP)

Số tiền phạt chậm nộp = Tổng số tiền thuế điều chỉnh tăng số ngày chậm nộp  X  0.05%

 • Nội dung giải thích và đính kèm:
 • + Lý do điều chỉnh: do kê khai sót hóa đơn đầu ra hay hóa đơn đầu vào
 • + Tài liệu đính kèm: hóa đơn bị kê sai và tờ khai đã điều chỉnh KHBS

Xem thêm:>> Hướng dẫn cách tính số tiền phạt nộp chậm thuế 2014 mới nhất

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

Không có tin nào