Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai xót tăng giảm mới nhất

Theo điều 18, thông tư 64/2013/TT-BTC thì Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: "Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… " Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

- Hóa đơn điều chỉnh sai sót được lập khi phát hiện hóa đơn GTGT có sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp như: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất, tiền thuế và đã kê khai thuế.

- Hoặc kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu mới lập hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ:cách viết hóa đơn điều chỉnh

- Tăng, giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

- Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

 

Sau đây Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin lấy ví dụ về cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm cụ thể như sau:

 

Ví Dụ: Công ty TNHH An Huy mua 12 máy tính HPcủa công ty TNHH Anh Sơn, đơn giá: 22.000.000đ/chiếc ( chưa thuế), theo HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 20/03/2014. Công ty TNHH An Huy đã thanh toán, lấy hóa đơn và nhận đủ hàng và đã kê khai thuế ( tháng) vào ngày 20/03/2014.  Đến ngày 02/05/2014công ty TNHH An Huy phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế vào ngày 20/03/2014.. Giá ghi trong hợp đồng chỉ 20.000.000 ( chưa thuế).

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý và lập lại hóa đơn điều chỉnh sai sót trong trường hợp này:

- Vậy là kế toán bên công ty Anh Sơn đã ghi sai đơn giá, tăng 2.000.000 ( chưa thuế) / chiếc.

- Vậy là chúng ta phải đi làm điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính HP

2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

- Sau khi 2 bên đã lập biên bản ghi nhận việc sai sót Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội căn cứ biên bản và lập hóa đơn điều chỉnh số 0006890, ký hiệu TU/12P, ngày 02/05/2014 như sau:

 

Chú ý: Ngày lập hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại và không được ghi số âm (-)

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                  Ký hiệu: AA/13P

                              Liên 1: Lưu                                     Số:    0001235     

                                                           Ngày 20 tháng 03 năm 2014

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Anh Sơn
Mã số thuế: 0009836571
Địa chỉ: 123 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: ................................................. Số tài khoản ....................................

Họ tên người mua hàng: Vũ Quang Minh
Tên đơn vị: Công ty TNHH  An Huy
Mã số thuế:0037291269
Địa chỉ: 456 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hình thức thanh toán:...... CK ............... Số tài khoản………………………

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơnvị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy tính HP của HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/10/2013

Chiếc

12

2.000.000

24.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                                                  24.000.000

Thuế suất GTGT:   10 %                       ,                    Tiền thuế GTGT:                       2.400.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   26.400.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Anh 
Vũ Văn Anh

 

 Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Linh

Lung Thị Linh

 

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
Sơn
Hoàng Bá Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh sai xót tăng giảm

- Bên bán - bên lập hóa đơn điều chỉnh là Công ty TNHH  Anh Sơn kê vào bảng kê bán ra của kỳ kê khai thuế cho tháng 3 ( tức là ngày 20/4 vì cty TNHH Hoàng Anh Kê khai theo tháng).

- Tương tự bên mua - công ty TNHH  An Huy kê vào bảng kê mua vào.

Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh giảm khi kê khai thuế các bạn để giá trị của tiền hàng và tiền thuế trong ngoặc (...). ví dụ trên là (2.400.000).

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn