Có phải xuất hóa đơn với khoản tiền bồi thường quảng cáo, khuyến mãi? Bài viết dưới đây Dichvuketoancaugiay.com xin chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé.

Trích khoản 1 khoản 1 điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

     - Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

     - Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

     - Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 1: Công ty Mạnh Đạt nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì Công ty Mạnh Đạt lập chứng từ thu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền trên.

Ví dụ 2: Công ty Tây Sơn có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.

Khi nhận tiền:

Trường hợp 1: Nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTT tính thuế GTGT theo thuế suất 10%

TRường hợp 2: Trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu theo quy định.

Kết luận:

- Nếu nhận TIỀN bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thì KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN mà chỉ cần lập phiếu thu, chi.

- Nếu nhận TIỀN của DN để thực hiện dịch vụ cho DN như: Sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải LẬP HÓA ĐƠN và kê khai, nộp thuế.

- Nếu bồi thường bằng HÀNG HÓA, DỊCH VỤ thì LẬP HÓA ĐƠN và kê khai thuế như bán hàng.

Chi tiết bạn xem thêm theo các Công văn:

1.Theo Công văn 11560/CT-TTHT ngày 25/12/2014 của Cục thuế TP.HCM

2. Theo Công văn 2245/CT-TTHT ngày 16/3/2015 của Cục thuế TP.HCM

3. Theo Công văn số 14216/CT-TTHT ngày 31/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM

-> Nếu nhận tiền hỗ trợ không kèm điều kiện thì không lập hóa đơn, chỉ cần lập phiếu thu (chi).

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về hóa đơn chứng từ cũng như kỹ năng làm kế toán thuế có thể tham gia một Khóa học kế toán tổng hợp thực hành của Trung tâm kế toán Hà Nội.

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quân) Hỗ trợ 24/7


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn