Kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài viết một số tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn cùng tham khảo nhé

Tình huống 1:

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có phát sinh chi phí bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế nhưng không phát sinh khoản thu do phạt vi phạm hợp đồng của đơn vị khác.

Như vậy khoản chi phí bị phạt này có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời:

Tại điểm 2.36, Điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và công văn số 3529/TCT – CS thì trường hợp công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

-         Nếu chi bằng tiền mặt thì phải lập phiếu chi và phiếu thu

-         Nếu bồi thường bằng hàng hóa thì phải lập hóa đơn và kê khai thuế như bình thường.

 Tình huống 2:

Nhân viên của Công ty A đi công tác ở các tỉnh, nếu nghỉ khách sạn thì đắt, cán bộ nghỉ nhà trọ không có hóa đơn, đơn vị khoán 800.000 đồng/tháng.

Anh (chị) hãy cho biết :

Khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Giả sử đơn vị chi phụ cấp lưu trú cho cán bộ đi công tác ở mức 350.000 đồng/ ngày thì có tính vào chi phí được trừ hay không?

Trả lời:

Khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng cần bổ sung các chứng từ đi kèm như:

-         Quyết định công tác của công ty

-         Giấy đi đường

-         Bảng kê chi phí công tác

Chi phí phụ cấp lưu trú ở trường hợp này là 350.000 đ/ ngày là chi phí không hợp lý vì nó đang vượt quá mức quy định.Theo thông tư 97/2010/TT- BTC thì kể từ ngày 21/08/2010 phụ cấp lưu trú  được quy định như sau:

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác không quá 150.000 đồng/ngày (đi qua ngày), (Thông tư 23 là 70.000 đồng/ngày); Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) căn cứ mức phụ cấp lưu trú quy định nêu trên thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng không quá 150.000 đồng/ngày, (Thông tư 23 là 50.000 đồng/ngày).

Tình huống 3:

Đối với các hóa đơn trên 20 triệu phát sinh trước thời điểm thông tư 78/2014/TT –BTC có hiệu lực đã thanh toán bằng tiền mặt thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

Trả lời :

Bộ Tài chính khẳng định, các trường hợp hóa đơn trên 20 triệu, phát sinh từ ngày 1/1/2014 đến 31/7/2014, thanh toán bằng tiền mặt vẫn được tính vào chi phí và được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trong đó, Thông tư 78/2014 (cuối điểm c, khoản 1, điều 6) có quy định: “Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này”. Có nghĩa rằng với những hóa đơn nào trên 20 triệu đồng phát sinh trước thời điểm thông tư 78/2014/TT- BTC thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tình huống 4:

Theo nghị quyết 63/NQ-CP quy định: DN được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi cho người lao động, vậy khoản chi cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát có được tính vào chi phí không?

Trả lời:

Theo điều 1 thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì :

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế”.

  Chi phí này được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chi phí này không được vượt quá 1 tháng lương bình quân.

>>Xem thêm: Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội chuyên cung cấp:

Dịch vụ kế toán thuế tại hà đông

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại hà đông

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty tại hà đông

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quân)


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn