Kỹ năng làm kế toán

Những loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Những loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Bộ tài chính ban hànhThông tư 111/2013/TT – BTC quy định mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân chính thức nâng lên 9 triệu đồng/tháng từ 1/10. Ngoài ra, nhiều khoản thu nhập khác cũng sẽ được miễn thuế.
Những sai sót thường gặp khi sừ dụng hóa đơn 2016