Xử lý vi phạm luật thuế

Hướng dẫn cách tính số tiền phạt chậm nộp thuế năm 2014 mới nhất

Hướng dẫn cách tính số tiền phạt chậm nộp thuế năm 2014 mới nhất

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách tính số tiền phạt chậm nộp thuế năm 2014 mới nhất
Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014

Mức Thuế suất thuế 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng, những doanh nghiệp còn lại sẽ là 22% từ 1/1/2014 cụ thể như sau:
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN, thuế Môn bài mới nhất

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN, thuế Môn bài mới nhất

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn kế toán Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN, thuế Môn bài mới nhất.
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào năm 2014

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào năm 2014

Công ty dịch vụ kế toán hà nội xin chia sẻ với các bạn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào năm 2014
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của năm 2014 mới nhất

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của năm 2014 mới nhất

Tại điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể như sau:
Quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2014 mới nhất

Quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2014 mới nhất

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2014 mới nhất.
Quy định về mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế mới nhất

Quy định về mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế mới nhất

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn quy định về mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế mới nhất.