Tin tức kế toán

Trường hợp hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp có phải thanh toán qua ngân hàng không

Trường hợp hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp có phải thanh toán qua ngân hàng không

Trường hợp hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp có phải thanh toán qua ngân hàng không
Hướng dãn xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất sau khi cơ quan thuế phát hiện

Hướng dãn xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất sau khi cơ quan thuế phát hiện

Hướng dãn xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất sau khi cơ quan thuế phát hiện
Có được kê khai vé cước đường bộ để khấu trừ thuế GTGT

Có được kê khai vé cước đường bộ để khấu trừ thuế GTGT

Có được kê khai vé cước đường bộ để khấu trừ thuế GTGT
Cập nhật chế độ mới nhất về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Cập nhật chế độ mới nhất về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Công ty Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn kế toán quy định của Luật Bảo hiểm xã hội luật số 58/2014/QH 13 và Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH về Chế độ mới nhất về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Hướng dẫn xử lý khi Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN

Hướng dẫn xử lý khi Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN

Hướng dẫn xử lý khi Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN
Một số điểm mới trong Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01-01-2017

Một số điểm mới trong Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01-01-2017

Một số điểm mới trong Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01-01-2017
Phụ cấp điện thoại có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và TNCN

Phụ cấp điện thoại có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và TNCN

Phụ cấp điện thoại có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và TNCN
Hạch toán chiết khấu thương mại, khuyến mãi và giảm giá hàng bán theo thông tư 200

Hạch toán chiết khấu thương mại, khuyến mãi và giảm giá hàng bán theo thông tư 200

Hạch toán chiết khấu thương mại, khuyến mãi và giảm giá hàng bán theo thông tư 200
Quy định đóng dấu trên hóa đơn mới nhất

Quy định đóng dấu trên hóa đơn mới nhất

Quy định đóng dấu trên hóa đơn mới nhất
Hướng dẫn quy trình kiểm tra hoá đơn tại cơ quan thuế

Hướng dẫn quy trình kiểm tra hoá đơn tại cơ quan thuế

Cơ quan thuế có thể kiểm tra hóa đơn tại doanh nghiệp, cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp mang hồ sơ lên cơ quan thuế để kiểm tra. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Hướng dẫn quy trình kiểm tra hoá đơn tại cơ quan thuếban hành năm 2015 theo quyết định1403/QĐ-TCT
Quy định về khoản chi mang tính phúc lợi và tài khoản sử dụng

Quy định về khoản chi mang tính phúc lợi và tài khoản sử dụng

Quy định về khoản chi mang tính phúc lợi và tài khoản sử dụng
Phạt nặng đối với trường hợp trốn đóng bảo hiểm thử việc và trả lương không đúng quy định

Phạt nặng đối với trường hợp trốn đóng bảo hiểm thử việc và trả lương không đúng quy định

Phạt nặng đối với trường hợp trốn đóng bảo hiểm thử việc và trả lương không đúng quy định
Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?

Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?

Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?
Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ ra sự cân bằng giữa doanh thu và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.
Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN mới nhất

Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN mới nhất

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Những loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng, bán nhà

Những loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng, bán nhà

Những loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng, bán nhà
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Công ty dịch vụ kế toán hà nội xin hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo Luật số 31/2013/QH13, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất hiện nay.
Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Công ty dịch vụ kế toán hà nội xin hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Luật số 31/2013/QH13 mới nhất hiện nay.
Một số điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động

Một số điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động

Một số điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động